תהליך הרישום לגני שקד

ההרשמה לגני שקד לשנת תשפ"ד נסגרה


תהליך הרישום:

1.השתתפות במפגש מבוא: 

במהלך תקופת ההרשמה יתקיימו מפגשי מבוא פתוחים להורים, ללא תשלום. ההרצאות יתמקדו בשבע השנים הראשונות בחיי הילד, על פי התפיסה האנתרופוסופית, בסדר היום בגן ובמשמעות הבחירה בחינוך ולדורף. 

בנוסף, יתקיים מפגש זום לכלל ההורים המתעניינים להכרות עם עמותת שקד – תאריך יישלח בהמשך לנרשמים.
ההשתתפות במפגש מבוא לגן הינה חובה להורים ומהווה תנאי מקדים לקבלה לגנים. 

*שימו לב – ניתן להגיע ליותר ממפגש אחד להכרות עם הגנים השונים. (המפגש בהשתתפות הורים בלבד).
 
 
תאריכי המפגשים הפתוחים בגני שקד (להורים בלבד)*:

גן אורים – השקמה 1 – 7.2.23 בשעה 17:00
גן לילך – משה שרת 1 – 31.1.23 בשעה 17:00
גן אלה – מורן 18 – 29.1.23 – בשעה 17:00
גן שקד – יהודה הנשיא 21 – 5.2.23 בשעה 17:00
גן אלרואי – התשבי 23 – 30.1.23 – בשעה 17:00

*לרישום למפגשים: יש להיכנס לכפתור השמאלי "טופס הרשמה למפגשי המבוא".

2. רישום באתר מועצת קריית טבעון (הרישום הינו חובה) : אתר המועצה יהיה זמין לרישום מקוון בין התאריכים: 23.1.23-12.2.23 
בבקשה הרשמו לפי סמלי הגן הבאים : 

גן שקד (יהודה הנשיא 21) – 235358, גן לילך (משה שרת 1) – 155556, גן אורים (השקמה 1) – 299552, גן אלה (המזרח 10) – 466995, גן אלרואי (התשבי 14) – 168617. 
 
ההרשמה באתר העירייה אינה מבטיחה קבלה לגן. הודעה על קבלה/אי קבלה לגנים תינתן על ידי העמותה בלבד בסיום תהליך הרישום ובתיאום עם מחלקת חינוך קריית טבעון . 

3.ביקור בגנים: על פי הנחיות משרד החינוך לא יתאפשרו ביקורים בגנים במהלך שעות הפעילות. 

4.מילוי ערכת הרשמה: לאחר הרישום למפגשי המבוא, תשלח במייל ערכת הרשמה, עליכם לשלוח/למסור את הערכה למשרד העמותה בכתובת: גני שקד, ת.ד. 62 קריית טבעון. נא לציין ע"ג המעטפה "ערכת הרשמה לגני שקד" או לשלוח במרוכז עד לתאריך 13.2.23 לדוא"ל: chglassner@gmail.com  
(אנא שלחו את הטפסים בסריקה איכותית וכקובץ אחד! בקבצי pdf ,jpg או word בלבד. צילום בנייד לא יתקבל).

5.הודעת קבלה לגני שקד – תגיע בתשובה למייל במהלך חודש אפריל.

6.דמי רישום והסדרת תשלום לעמותה משפחות חדשות: משפחות חדשות, שיתקבלו לגנים, יידרשו לשלם דמי רישום חד פעמיים לעמותה בסך 800₪ בהעברה בנקאית.

7.מפגש עם צוות הגן לקראת פתיחת שנה"ל הבאה, במהלך יולי-אוגוסט .2023

את הטפסים החתומים: אישור על הרישום במועצה וערכת ההרשמה, יש לשלוח במרוכז עד לתאריך 13.2.23 לדוא"ל: chglassner@gmail.com  או לשלוח בדואר לכתובת  :

גני שקד, ת.ד. 62 קריית טבעון. נא לציין ע"ג המעטפה "ערכת הרשמה לגני שקד"
(אנא שלחו את הטפסים בסריקה איכותית! בקבצי pdf ,jpg או word בלבד. צילום בנייד לא יתקבל).

למשפחות שגרות מחוץ לקריית טבעון:

א.העמותה נותנת עדיפות בהרשמה לתושבי קריית טבעון.
ב.הרישום יתאפשר דרך אתר האינטרנט של מועצה קריית טבעון, לשאלות ברישום למועצה יש לפנות למזכירות מחלקת חינוך במועצה.
ג.על מנת שתוכלו לרשום את ילדכם למוסד חינוכי בקריית טבעון, עליכם להשיג אישור ללימודי חוץ מהמועצה המקומית שלכם. אישור זה יש למסור במועצת קריית טבעון, בזמן הרישום לגן. האישור הינו בעל משמעות תקציבית, בלעדיו לא נוכל לקבל את הילד/ה לגני העמותה.

*ילדים בגיל 6:
 
עקרונית לא תתאפשר קבלת תלמידים חדשים ילידי שנת 2017 לגני שקד.

ילידי שנתון 2017 (ינואר-מאי):

באופן עקרוני על פי הנחיות משרד החינוך ילידי שנתון 2017 אמורים לעלות לכיתה א'. אלו מהם הנשארים שנה נוספת בגן חובה נדרשים לתהליך סדור והמלצה של השירות הפסיכולוגי החינוכי לכך ואישור של ועדת שנת גן נוספת ברשות.

ילידי שנתון 2017 (חודשים יוני-דצמבר בלבד):

יש לבצע רישום לשנת גן נוספת בטופס זה >>>

השיקולים בתהליך הקבלה לגנים:
1.מספר המקומות הפנויים בגנים.
2.קבוצת ילדים מאוזנת עפ"י גיל ומין.
3.השתתפות במפגש מבוא.
4.ניתנת עדיפות לתושבי טבעון.
5.משפחות חוזרות במערכת.
6.עדיפות למשפחות עם זיקה לחינוך ולדורף.

טופס פניה לצוות הגנים בלבד

Tivonet