תהליך הרישום לגני שקד

תהליך הרישום ומידע כללי 
ההרשמה לשנת תשפ"ג הסתיימה, ניפגש בשנה הבאה!

תהליך הרישום:

1.השתתפות בשתי הרצאות מבוא: 

במהלך חודש פברואר יתקיימו שתי הרצאות מבוא להורים, ללא תשלום. ההרצאות יתמקדו בשבע השנים הראשונות בחיי הילד, על פי התפיסה האנתרופוסופית, בסדר היום בגן ובמשמעות הבחירה בחינוך ולדורף. 
בנוסף, יתקיים מפגש זום לכלל ההורים המתעניינים להכרות עם עמותת שקד.
ההשתתפות בשתי ההרצאות הינה חובה להורים ומהווה תנאי מקדים לקבלה לגנים. 
לאחר הרישום למפגשי המבוא, יישלח אליכם, למייל, שיבוץ למפגשים וכמו כן ערכת הרשמה.
לרישום למפגשים: יש להיכנס לכפתור השמאלי "טופס הרשמה למפגשי המבוא".

2.רישום באתר מועצת קריית טבעון: אתר המועצה יהיה זמין לרישום מקוון בין התאריכים: 9.1.22-30.1.22 

בבקשה הרשמו לפי סמלי הגן הבאים : 
גן שקד (יהודה הנשיא 21) – 235358, גן לילך (משה שרת 1) – 155556, גן אורים (השקמה 1) – 299552, גן אלה (המזרח 10) – 466995, גן אלרואי (התשבי 14) – 168617. 
ההרשמה באתר העירייה אינה מבטיחה קבלה לגן. הודעה על קבלה/אי קבלה לגנים תינתן על ידי העמותה בלבד בסיום תהליך הרישום. 

3.ביקור בגנים:


בשל מגפת הקורונה, ועל פי ההנחיות לא יתאפשרו ביקורים בגנים בשלב זה. בסיום תקופת הקורונה נעדכן לגבי הסדרי הביקור בגן. 

4.מילוי ערכת הרשמה:


לאחר הרישום להרצאות, תשלח במייל ערכת הרשמה, עליכם לשלוח/למסור את הערכה למשרד העמותה בכתובת: גני שקד, ת.ד. 62 קריית טבעון. נא לציין ע"ג המעטפה "ערכת הרשמה לגני שקד" או לשלוח במרוכז עד לתאריך 30.1.22 לדוא"ל: chglassner@gmail.com  
(אנא שלחו את הטפסים בסריקה איכותית! בקבצי pdf ,jpg או word בלבד. צילום בנייד לא יתקבל).

5.הודעת קבלה לגני שקד


תגיע בתשובה למייל במהלך חודש אפריל.

6.דמי רישום והסדרת תשלום לעמותה משפחות חדשות:


משפחות חדשות, שיתקבלו לגנים, יידרשו לשלם דמי רישום חד פעמיים לעמותה בסך 800₪ בהעברה בנקאית.

7.מפגש עם צוות הגן לקראת פתיחת שנה"ל הבאה

במהלך יולי-אוגוסט 2022

את הטפסים החתומים: אישור על הרישום במועצה וערכת ההרשמה, יש לשלוח במרוכז עד לתאריך 30.1.22 לדוא"ל: chglassner@gmail.com  או לשלוח בדואר לכתובת  : גני שקד, ת.ד. 62 קריית טבעון. נא לציין ע"ג המעטפה "ערכת הרשמה לגני שקד"
(אנא שלחו את הטפסים בסריקה איכותית! בקבצי pdf ,jpg או word בלבד. צילום בנייד לא יתקבל).

למשפחות שגרות מחוץ לקריית טבעון:


א.העמותה נותנת עדיפות בהרשמה לתושבי קריית טבעון.
ב.הרישום יתאפשר דרך אתר האינטרנט של מועצה קריית טבעון, לשאלות ברישום למועצה יש לפנות למזכירות מחלקת חינוך במועצה.
ג.על מנת שתוכלו לרשום את ילדכם למוסד חינוכי בקריית טבעון, עליכם להשיג אישור ללימודי חוץ מהמועצה המקומית שלכם. אישור זה יש למסור במועצת קריית טבעון, בזמן הרישום לגן. האישור הינו בעל משמעות תקציבית, בלעדיו לא נוכל לקבל את הילד/ה לגני העמותה.

*ילדים בגיל 6:
 ילד בגיל 6, לא ניתן לרשום באתר המועצה. הרישום יעשה במשרדי המועצה בלבד.

השיקולים בתהליך הקבלה לגנים:

1.מספר המקומות הפנויים בגנים.
2.קבוצת ילדים מאוזנת עפ"י גיל ומין.
3.השתתפות בשני מפגשי מבוא.
4.ניתנת עדיפות לתושבי טבעון.
5.משפחות חוזרות במערכת.
6.עדיפות למשפחות עם זיקה לחינוך ולדורף.
7.*עדיפות לילדים הנרשמים לשנתיים ויותר, קבלת ילדים בגיל 6 תהיה בעדיפות אחרונה
טופס פניה לצוות הגנים בלבד

Tivonet