עמותת "שקד" - מעשה וחזון

עמותת "שקד" נוסדה בקיץ 1989 על ידי קבוצת אנשים שביקשה לטפח ולקדם יוזמות ברוח האנתרופוסופיה בתחומי החינוך, החברה והתרבות בטבעון וסביבתה. באותה שנה, נפתח "גן שקד" בקריית טבעון, תודות ליוזמה של הורים שביקשו להקים גן לילדיהם על פי הגישה החינוכית האנתרופוסופית (חינוך וולדורף).

במהלך השנים התרחבה היוזמה החינוכית והעמיקה שורשים. נפתחו 4 גנים נוספים, הוקם והתרחב ביה"ס היסודי "שקד" שבו לומדים עתה כ-500 ילדים, בשתי כיתות בכל שכבה. כמו-כן, פועלת כיתה לילדים עם צרכים מיוחדים.

 בספטמבר 2009 הוקם תיכון שקד במסגרת אורט גרינברג בטבעון. לאחר 4 שנים, בספטמבר 2013, הוקם תיכון עצמאי ב"מכללת אורנים" והוא כולל 2 כיתות בשכבה (ט'-יב') וכ-250 תלמידים.

במקביל להתרחבותה של הפעילות החינוכית ובהשראתה נפתחה בשנת 2019 יוזמה חדשה – ענף תרבות וקהילה, המהווה המשך והרחבה ליוזמת שערים. יוזמה זו מתפתחת ועוסקת בתחומים קהילתיים רבים. באתר מוקדש אזור ליוזמה זו.

התפתחות היוזמה החינוכית, התרחבות הפעילות החברתית והלימודית להורי הילדים ולאוכלוסייה הבוגרת הביאו להצטרפותן של משפחות רבות מכל חלקי הארץ ואף מחו"ל. אלה חיזקו משמעותית את המרקם החברתי-תרבותי בטבעון וסביבתה.

התחומים אותם אנו מבקשים לקדם בשנים הקרובות הינם:

1 . גני הילדים – מתן תמיכה ל-5 הגנים הקיימים והפיכת קהילת הגנים למבוא לחינוך וולדורף.

2 . בית ספר יסודי – תמיכה  בבית הספר ומיסוד הפעילות של שתי כיתות בשכבה. אנו מחפשים דרך שתאפשר לכל ילד והורה במערכת לקבל מענה הולם ומעשיר ביוזמה החינוכית "שקד".

3 . בית ספר תיכון – מיסודו וטיפוחו של בית הספר שקם בספטמבר 2013 במכללת אורנים.

4 . החלת המבנה החברתי בפעילות העמותה והקהילה תוך מיסוד שיתוף פעולה פורה בין הצוותים החינוכיים, ציבור ההורים והעמותה.

5 . הפריה הדדית בין הפעילות החינוכית – תרבותית, ההתלהבות החברתית והמשאבים הכלכליים שאמורים לתמוך בפעילויות.וחיזוק יוזמת הקהילה ותרבות שקמה לאחרונה תוך הקניית חינוך בתחום  למבוגרים בקהילת שקד ואף מעבר לה.

6 . קשר עם הקהילה במסגרת פרויקטים חינוכיים, חברתיים וסביבתיים – יצירת קשר עם תושבי טבעון וסביבתה בהקשר לפעילויות חינוכיות, חברתיות ותרבותיות. כולל מציאת דרך להפרות את החינוך הסטנדרטי מתוך דרכו החינוכית של רודולף שטיינר.

7.פיתוח נושא המעורבות והתמיכה ההדדית בקהילה- חיזוק הקרן לעזרה הדדית והרחבתה וביסוס וועד הורים מעורב ופעיל.


טופס פניה בנושאי עמותה כללים בלבד

Tivonet