טפסים להורדה

להגשת טופסי מועמדות לביה"ס היסודי שקד, יש להוריד את הטפסים, למלא את כל הפרטים הדרושים,
כולל אמנה, חתימות ותמונה (צבעונית).

 

את הטפסים יש לשלוח:

בי"ס שקד, ת.ד. 62, ק. טבעון מיקוד 36010


בדבר שאלות או פרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל:

 בי"ס שקד קליטה לכיתות א' - shaked.tivon@gmail.com
 בי"ס שקד קליטה לכיתות ב' - ח' - shaked.klita@gmail.com

1.אמנת בית ספר שקד + טופס מועמדות - לחץ כאן

.חוברת קליטה לכיתה א'

3.שאלון להורים

4. טופס ויתור סודיות

שאלון להורים לתלמיד - לכיתות ב'-ד' - לחץ כאן  
שאלון להורים לתלמדי - לכיתות ה'-ח' - לחץ כאן
שאלון לגננת שלא ממערכת גני שקד  - לחץ כאן

טופס הצטרפות לעמותה - לחץ כאן

תקנון העמותה- לחץ כאן

 

טופס פניה לביה"ס שקד

Tivonet