טפסים להורדה

להגשת טופסי מועמדות לביה"ס היסודי שקד, יש להוריד את הטפסים, למלא את כל הפרטים הדרושים,
כולל אמנה, חתימות ותמונה (צבעונית).

ההרשמה לשנת תשפ"ג הסתיימה, ניפגש בשנה הבאה!

את הטפסים יש לשלוח:

בי"ס שקד, ת.ד. 62, ק. טבעון מיקוד 36010


בדבר שאלות או פרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל:

 בי"ס שקד קליטה לכיתות א' - shaked.tivon@gmail.com
 בי"ס שקד קליטה לכיתות ב' - ח' - shaked.klita@gmail.com

1.אמנת בית ספר שקד + טופס מועמדות - לחץ כאן

.חוברת קליטה לכיתה א'

3.שאלון להורים

4. טופס ויתור סודיות

שאלון להורים לתלמיד - לכיתות ב'-ד' - לחץ כאן  
שאלון להורים לתלמדי - לכיתות ה'-ח' - לחץ כאן
שאלון לגננת שלא ממערכת גני שקד  - לחץ כאן

טופס הצטרפות לעמותה - לחץ כאן

תקנון העמותה- לחץ כאן

 

טופס פניה לביה"ס שקד

Tivonet