חזון תיכון שקד
עקרונות יסוד עומדים בבסיס החזון של בית הספר התיכון. האחד: לימוד דרך התנסות, מחקר, מעורבות, ועבודה מעשית. הפיזיקאי אלברט איינשטיין התייחס לעקרון זה כשאמר: "לימוד הוא התנסות, וכל השאר מהווה תהליך רכישת ידע". העיקרון השני הוא: הקשבה, התערות ועשייה חברתית כדרך להתחנכות אישית. עקרון זה קיבל את השראתו מרודולף שטיינר, שכתב: "החיים החברתיים הבריאים יימצאו כאשר בראי נפשו של האדם היחיד תשתקף הקהילה כולה, וכאשר בקהילה תחיה עוצמת נפשו של היחיד".

רוח התיכון

בלב התהליך להגשמת חזון בית הספר ניצבת השאיפה ליצירת אווירה רצינית ומחויבות של התלמידים והצוות החינוכי לתהליך הלימודי, לטיפוח מוסר עבודה, יכולת הקשבה, סובלנות, לקיחה וקבלת אחריות ועזרה לזולת. רוח בית הספר מכוונת להעניק שמחה וחדוות יצירה שיטעו בלב התלמידים את הדחף, הכמיהה והסקרנות להכיר את העולם סביב על מגוון גילוייו, וכן את האמונה בכוחם לפעול, ליצור ,לעצב את עולמם ולהיות שותפים ומעורבים בעיצוב העולם סביבם. תשומת לב מיוחדת תופנה להכרת קריית טבעון וסביבתה, וכן להכרות רחבה ועמוקה בכל המישורים של התרבות הישראלית על מגוון זרמיה הרוחניים והחברתיים. הגישה החינוכית שואבת את השראתה מתמונת ישותו הדינמית והמתפתחת של האדם כפי שהיא באה לידי ביטוי במשנה החינוכית האנתרופוסופית המוכרת כ"חינוך וולדורף". דגש מיוחד יושם (בזמן ובמאמץ) על איזון והפריה הדדית ביו טיפוח חשיבה מדעית, התנסות אמנותית, פעילות והתאמנות חברתית-קהילתית ועבודת כפיים.
למשפחות המתעניינות לרישום לכיתה ט' בתיכון יש לפנות במייל לכתובת : tichonshaked@gmail.com ולציין פרטים כלליים : שמות , פרטי קשר, שם בית הספר שבו לומדים בכיתה ח'. 

ההערכות לקראת תהליך הקבלה של תלמידי ט' מתחיל בחודש ינואר בכל שנה
טופס פניה לתיכון בלבד

Tivonet