חזון בית הספר

חינוך הוא אומנות אנושית

אני מאמין בית ספרי

בית הספר חרת על דגלו עשייה פדגוגית המובילה את הילד המתפתח להיות אדם בוגר בחברה, אשר חושב באופן עצמאי, מעמיק בפעולותיו, מתעניין באחר ומחפש דרכים לתרום לקהילה ולסביבה בה הוא חי ופועל.

דרכו של בית הספר למימוש החזון:
בית ספר שקד פועל כבית ספר אשר מהווה דוגמא לילדים ומאפשר להם לחוות באופן יום יומי פעילות פדגוגית אשר משלבת עשייה סביבתית וקהילתית בשיתוף פעולה עם קהילת הורי בית הספר וקהילת טבעון הרחבה.

רקע הסטורי

בית ספר שקד נוסד בשנת 1993 כפרי עבודה משותפת של הורים, מורים וחברי עמותה וכמענה לרצונם של הורי הילדים בגן שקד, שביקשו ליצור לילדיהם מסגרת חינוכית בית ספרית בגישה חינוכית אנתרופוסופית. בתמיכת המועצה המקומית נפתח בית הספר עם שמונה כיתות לימוד א'-ח'. החל מחודש ספטמבר 2007, לאור פנייתן של משפחות רבות להצטרף לבית הספר ולאחר שהוכר ואושר בית הספר כייחודי ועל אזורי, נפתחו שתי כיתות לימוד בכל שכבה, כך שבית הספר כולל 16 כיתות וכיתת חינוך מיוחד (לא פעילה כיום). 

רוח בית הספר

המחנכים מלווים את כיתתם במשך 8 שנים החל מכיתה א' וכלה בכיתה ח'. במהלך תקופה זו המחנך מכיר היטב כל תלמיד ותלמיד וגם את ההורים. עבודה רצינית עם הבית הינה מפתח לעשייה החינוכית בביה"ס.
בית ספר שקד, כבית ספר וולדורף הפועל בקרית טבעון, ניזון משני מקורות רוחניים. הבאר האחת היא התרבות, הגיאוגרפיה, החברה, הסביבה והמורשת היהודית הישראלית. הבאר השנייה היא עקרונות חינוך וולדורף – עקרונות חינוך אוניברסאליים המושתתים על תפיסת אדם כוללת ורחבה לכל אדם באשר הוא.

מטרת עבודתנו החינוכית בביה"ס שקד היא, בראש ובראשונה, לאפשר לכל תלמיד בביה"ס למצות מעצמו את מלוא הפוטנציאל האנושי הטמון בו, וזאת לקראת חיים מלאי הגשמה כאדם בוגר. אנו מאמינים שתלמיד החווה ומפתח את מירב כישוריו האנושיים - גופניים, רגשיים, שכליים ורוחניים – יחווה כאדם בוגר חיים מלאי סיפוק, אך בעיקר יוכל ליישם את יכולותיו, מטרותיו וייעודו הייחודי בתרומה רבת משמעות לסביבה ולחברה בהן יחיה את חייו. על פי הבנתנו, האדם הינו ישות מתפתחת לכל אורך חייו, בכל מרכיבי ישותו האנושית. תורת חינוך וולדורף, אותה אנו שואפים ליישם בבית הספר שקד , מבוססת על הניסיון להתאים את תכני- הלימוד, את דרכי ההוראה, את מתודת החינוך, לשלבי ההתפתחות של הילד כפי שאנו רואים אותם בהתהוותם הלכה למעשה.
אנו חותרים להגיע אל נפשם של הילדים באופנים המתאימים ביותר לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד. תכנית הלימודים, על אף היותה מותאמת – הן בתכניה והן בדרכי ההוראה לקבוצת הגיל – מדגישה את שימת הלב המיוחדת שיש לתת לכל ילד בכיתת הלימוד, ולבחון, לצד השלב התיאורטי, את מיקומו האישי ברצף ההתפתחות.

מתודות ההוראה והחינוך

בביה"ס שקד אנו ממקדים את פנייתנו אל היסוד הנפשי שבילד. ביסוד הנפשי פועלים בצוותא שלושה רכיבים: חשיבה, רגש ורצון. בעשייתנו החינוכית אנו מכוונים, בהתאם לתפישתנו את הילד, אל כל אחד מן הרכיבים הללו בנפרד. ישנם תכנים, תחומי עשייה ודרכי פנייה המתאימים לכל אחד מהם.
ככלל, ניתן לומר שהאמנות הינה כלי עיקרי דרכו ניתן להגיע ולטפח את נפש הילד. האמנות איננה בשום אופן מטרת החינוך, אולם היא מהווה אמצעי רב-השפעה, דרכו ניתן לעבוד ולחוות כל אחד משלושת רכיבי הנפש. כדי לתמוך בהתפתחות טובה של חשיבה יצירתית ואינטלקטואלית בגילאים הבוגרים יותר, יש לתת לילד שעות רבות של עבודה עמלנית ואומנותית, בגילאים הצעירים, שעות אשר תומכות בהתפתחות החשיבה.
מתוך השקפה זו ניתן למצוא בבית הספר שקד שעות מערכת רבות המוקדשות למלאכות יד, וביניהן: סריגה, תפירה, רקמה ועבודות עץ, שיעורי חקלאות מוזיקה ומקהלה (בה שותפים כל ילדי הכיתה ולא רק "המוכשרים" בשירה), שיעורי תנועה, דרמה, הצגות, פיסול, ציור ורישום. יש להדגיש שגם בשיעורים העיוניים – שלכאורה אינם שיעורי אמנות – האמנות מהווה כלי עיקרי, כך שהלימוד נחווה כחוויה כוללת ולא כחוויה אינטלקטואלית בלבד. השפות ערבית ואנגלית נלמדות בבית הספר החל מכיתה א'.

סיכום: קודקודי צמיחה

בבואנו לשאול את עצמנו לאן מועדות פניו של ביה"ס בעתיד, אנו רואים מספר תחומים עיקריים שבהם נרצה לפעול, להשתפר ולהתקדם.

התחום הראשון הינו איתור נקודות מפגש בין ביה"ס לקהילה. היכן יכול ביה"ס לתרום לקהילה שבתוכה הוא פועל ואותה הוא אמור לשרת? מהם צרכי הקהילה וכיצד יכול ביה"ס להידרש לצרכים אלו?
התחום השני הינו החינוך המיוחד לסוגיו. אנו מאמינים כי כמו בכל קהילה אנושית, מקומו של האחר, של השונה, של החלש, הוא לא רק מקום ראוי, אלא יתרה מכך: מקום רצוי. אנו סבורים שהרחבת הפעילות של ביה"ס, כך שלצד הכיתות הקונבנציונאליות יוקמו ויפעלו עוד כיתות לילדים אחרים, כאלו שהגורל התווה להם דרך שונה. כיתות אלו יהוו מקור לצמיחה לא רק של ביה"ס כגוף, אלא של כל תלמיד ותלמיד, שיצמח אף הוא באופן אישי כתוצאה ממפגש אנושי יומיומי שכזה.
התחום השלישי, שלו אנו מייחסים חשיבות רבה, הוא המשך שיפור חזותו החיצונית של ביה"ס. אנו רואים בסביבה נקייה, מטופחת, אסתטית, בטוחה ומאירת פנים, יסוד הכרחי המשפיע ישירות על נפשו של הילד. בעזרת ההורים, ותמיכה של המועצה ומשרד החינוך, אנו מקווים שנצליח ליצור סביבת לימודים חיצונית ופנימית שתשרת את היעדים והמטרות אליהם אנו חותרים.

התחום הרביעי נוגע לעבודה באסיפת המורים שהיא אסיפה חוקרת ולומדת וממצאיה הם בסיס לשינויים. באסיפות המורים, מפתח הצוות כולו את שיטות ההוראה, מתוך מטרה ליישם יעדים וסטנדרטים בית ספריים.


טופס פניה לביה"ס שקד

Tivonet